Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym

Dziecięca Akademia Przyszłości

Czcionka:

PROJEKT "DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI"
     WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRZEZ 

DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 

Projekt "Dziecięca AkademiaPrzyszłości" był realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na terenie województwa mazowieckiego w latach 2012-2013 jako projekt systemowy i był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

Priorytet IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.


Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 

Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Celem projektu było:

  • rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół podstawowych,
  • przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji,
  • wsparcie pedagogiczno- psychologiczne dla dziewcząt i chłopców z trudnościami w nauce,
  • kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego,
  • realizowanie idei wychowania przez sport.

W czasie realizacji projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Blok nieodpłatnych zajęć dodatkowych prowadzony był w naszej szkole dla 15 uczniów klas czwartych i obejmował pięć modułów:

  • zajęcia z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne),
  • zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych,
  • zajęcia z języków obcych,
  • zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
  • zajęcia sportowo-wychowawcze.

W czasie realizacji projektu uczniowie uczestniczyli w bezpłatnych wyjazdach na basen, do kina i  kręgielni, doskonalili technikę gry w badmintona, chętnie uczestniczyli w zajęciach tanecznych, rajdach pieszych. Odbyły się również zajęcia w Muzeum Mazowieckim w Płocku.

Nauczyciele wykorzystywali w czasie zajęć dostępne w szkole środki dydaktyczne oraz zakupione w ramach projektu np. sprzęt sportowy, gry dydaktyczne, słowniki, tablice magnetyczne. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli wychodziły poza schemat zajęć klasowo-lekcyjnych. Prowadzący zajęcia dodatkowe podchodzili do zagadnień twórczo i kreatywnie. Stosowali różnorodność metod i form pracy w celu osiągnięcia oczekiwanych efektów. Służyły one lepszej współpracy w grupie, integracji grupy, poznaniu uczniów z innej szkoły w naszej gminie (wspólne wyjazdy), poszerzeniu kultury słowa, wzrostowi sprawności i koordynacji ruchowej, kształtowaniu prawidłowej mowy, rozwijaniu pozytywnego podejścia do języka angielskiego, utrwalaniu słownictwa i umiejętności opanowania struktur gramatycznych, czytania ze zrozumieniem, lepszego liczenia w rachunku pamięciowym i pisemnym, kulturalnego zachowywania się w różnych miejscach, kształtowaniu systemu wartości. Praca pedagoga i logopedy z tą grupą dzieci miały na celu usprawnienie techniki czytania i pisania, narządów artykulacyjnych, poprawienie koncentracji uwagi, korygowanie zaburzonych głosek, wpływanie na wzrost sprawności manualnej i grafomotorycznej. Pomocny okazał się trening ortograficzny. Uczniowie uczyli się właściwego wykorzystywania technologii informacyjnej i kształcili umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji. Praca na zajęciach była organizowana tak, by przeciwdziałać zjawiskom przemocy i agresji, dać wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dzieciom mającym trudności w nauce.

Szkolny koordynator projektu: Ewa Figiel


 


 

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny