Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym

Psycholog

Czcionka:

Psycholog szkolny - Elżbieta Załęgowska

Godziny pracy psychologa w roku szkolnym 2019/2020

Poniedziałek: 10.45-15.15

Wtorek: 10.00-15.00

Środa: 7.00-12.15

Czwartek: 10.45-16.00

Zadania psychologa:

 • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych;
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów. Ponadto jest ona udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad i konsultacji.

Rodzicu!

 •  mów dziecku, że jest kochane i że świetnie coś robi
 • wyznaczaj dziecku granice, gdyż dają one poczucie bezpieczeństwa i stabilności
 •  bądź konsekwentny w postępowaniu
 • angażuj w wykonywanie prac domowych, nie wyręczaj dziecka
 •  pytaj o kolegów i koleżanki
 •  stosuj częściej nagrody i pochwały niż kary
 •  słuchaj co mówi do ciebie twoje dziecko
 •  ucz dziecko form grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia
 •  pamiętaj, dziecko może płakać, tłumienie emocji mu szkodzi

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny